VN sản xuất thành công văcxin sởi - rubella

Văcxin sởi - rubella sản xuất tại Trung tâm nghiên cứu sản xuất văcxin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) phối hợp với sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Nhật Bản vừa được Bộ Y tế cấp chứng nhận thành công giai đoạn 3 thử nghiệm trên người.

Chi tiết